Välkommen till ET Consulting AB

 ET Consulting AB är ett företag som verkar inom området redovisning för medelstora och stora företag.

Huvudinriktningen är koncernredovisning främst i form av

  • stöttning till befintlig personal vid arbetstoppar (bokslut etc)
  • systemimplementationer Cognos Controller
  • tillfällig ersättare vid personalförändringar s k Interim management

Företaget samarbetar med flera av de ledande revisionsbyråerna i Sverige och har god tillgång till experthjälp vid behov.

Välkommen med förfrågningar!