Om företaget/Referenser

 Företaget startade 1999 och är verksamt inom flera olika branscher såsom fastigheter, varu- och tjänsteproducerande företag, detaljhandelskedjor, försäkringsbolag och investmentbolag. Samarbete finns idag med ledande revisionsbyråer i Stockholm och programvaruleverantörer för koncernredovisning.

Med hänsyn till integritet nämns inga kunder med namn på denna hemsida, vi ger dock gärna referenser vid begäran.