Länkar

Bolagsverket
Finansinspektionen
Finansiella rapporter
International Accounting Standards Board
Aktiemarknadsnämnden
FEE Europeean Federation of Accountants
IFAC International Federation of Accountants
NBK Näringslivets börskommitté
SEC U.S. Securities And Exchange Commission
SOU Statens Offentliga Utredningar
Stockholmsbörsen
Skatteverket
EU-standarder
Valutakurser per balansdag och genomsnitt
Redovisningsrådet
Bokföringsnämnden
Lagstiftning
IREV Utbildningar
FAR
BAS-planen
Financial Accounting Standards Board (US)