Exempel på uppdrag

  •  Inhyrd koncernredovisningschef inom detaljhandeln 89 Mdr i omsättning
  • Inhyrd ekonomichef eller redovisningschef i större bolag.
  • Implementering av koncernredovisningsprogram Cognos (Frango) samt applikationsanpassning till befintliga redovisningsprogram.
  • Effektivisering av inrapporteringsprocesser och utveckling av befintliga ekonomiska utdatarapporter.
  • Delårsbokslut, prognos- budgetarbete och planering av aktiviteter.
  • Årsbokslutsarbete med åtföljande årsredovisning både enligt IFRS och BFN.